0 sản phẩm

 - Hệ thống Siêu thị :Đưa hình ảnh các hệ thống siêu thị lớn/ nhỏ và chuỗi cửa hàng tiện lợi đang phân phối: Coop/Lotte/MAXI/EAON/Win mart/Sài gòn/ Satra Phạm Hùng/ Metro/ Emart/ City Mart....

 - Hệ thống phân phối: Sản phẩm có mặt trên toàn quốc.

 

 

0907644645