Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - chăm sóc vườn trường
Cổng trường
Câu lạc Khoa học kỹ thuât
Học sinh thuyết trình ý tưởng nghiên cứu khoa học
Câu lạc bộ Bơi lội
Hoạt động nhóm
Hoạt động nhóm
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - chăm sóc vườn trường
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Sản xuất sản phẩm nước rửa đa năng từ IMO
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Sản xuất sản phẩm nước rửa đa năng từ IMO
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Sản xuất sản phẩm nước rửa đa năng từ IMO
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Sân khấu hóa
KHỐI 6 KHỐI 7
Họ tên GVCN Lớp Số ĐTDĐ Họ tên GVCN Lớp Số ĐTDĐ
Trương Thị Phương Thảo 6/1 0919255257 Trần Thị Tiến 7/1 0357904374
Đào Minh Tuấn 6/2 0975007031 Cao Thị Châu 7/2 0774149688
Đoàn Thế Vinh 6/3 0798785028 Đồng Văn Hậu 7/3 0933309396
Phan Cẩm Hồng 6/4 0985391461 Nguyễn Vĩnh An 7/4 0907302048
Trần Thị Vân 6/5 0933655872 Đoàn Thị Thủy 7/5 0987194108
Lại Thanh Trúc 6/6 0968192516 Nguyễn Thị Phương Thảo 7/6 0795040034
      Trần Thị Mỹ Hạnh 7/7 0832299363

 

KHỐI 8 KHỐI 9
Họ tên GVCN Lớp Số ĐTDĐ Họ tên GVCN Lớp Số ĐTDĐ
Lê Thị Thư 8/1 0961353295 Nguyễn Thị Thảo Nguyên  9/1 0365317036
Nguyễn Thị Tình 8/2 0977947414 Nguyễn Thị Hằng 9/2 0918409709
Đặng Thành Huy 8/3 0888849933 Phạm Thị Hồng Nhung 9/3 0373054601
Lưu Thị Tươi 8/4 0945789102 Đinh Thị Kim Anh 9/4 0367411717
Đinh Thanh Huyền 8/5 '0916369093 Lê Thị Thùy Dương 9/5 0969252481
Nguyễn Thị Lài 8/6 0919166445 Huỳnh Thị Vy Hạ 9/6 0784177514
Huỳnh Ngọc Mỹ 8/7 0914096242      
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 2021-2022

Căn cứ thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011…


PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2018-2022

Giai đoạn 2018-2022


© Copyright 2021-2022 Trường THCS Võ Trường Toản. Thiết kế bởi Zozo